Pravila korišćenja

Korišćenjem ovog web sajta, posetioci prihvataju Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao posetioca i RTM doo Zaječar, koja je vlasnik ovog web sajta.
Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu RTM doo Zaječar i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera RTM doo Zaječar, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.
Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta, bez prethodnog odobrenja RTM doo Zaječar.
Sadržaj sajta kao i svi delovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada RTM doo Zaječar.
Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije, je u isključivom vlasništvu RTM doo Zaječar. ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na RTM doo Zaječar.
Nepoštovanje uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja dostupnog na sajtu, smatra se povredom autoskog prava u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, te podleže mаterijаlnom i krivičnom gonjenju.