Danas su u Pančevu predstavljeni investicioni projekti i lokacije u turizmu istočne Srbije

Regionalna agencija za razvoj Istočen Srbije danas je u Pančevu predstavila investicione projekte i lokacije u turizmu istočne Srbije. Prezentacija mogućnosti investiranja u turizmu istočne Srbije je izazvala veliko interesovanje poslovne zajednice i okupila više od 20 učesnika. Na prezentaciji su učestvovali hotelijeri, preduzetnici i vodeći privrednici kao i agencije za nekretnine i drugi zainteresovani za investicije u turizmu iz Pančeva i južnog Banata. Na prezentaciji su detaljno predstavljeni trendovi rasta turizma u istočnoj Srbiji kao i prednosti investiranja u turizmu u istočnoj Srbiji. Takođe je predstavljeno 20-tak konkretnih lokacija i projekata iz turizma koji su do sada evidentirani u bazi investicionih lokacija Invest East Serbia. RARIS će uskoro pokrenuti i intenzivnu online promociju mogućnosti investiranja u turizmu istočne Srbije i organizovati sličnu promociju i u Beogradu.