Nacrt plana javnog zdravlja za naredne 4 godine opštine Boljevac

Na sednici Opštinskog veća u Boljevcu usvojen je Nacrt plana javnog zdravlja za naredne 4 godine, koji će biti na javnoj raspravi do 4. februara. Na sednici Veća usvojeni su i programi kontrole kvaliteta vazduha i kvaliteta površinskih voda kao i godišnji program uređenja nekategorisanih puteva. Prema odluci Veća biće raspisan konkurs za finansiranje organizacija u oblasti sporta, za šta je opredeljeno 13 i po miliona dinara, a za stipendiranje učenika i studenata je predviđeno 350 hiljada dinara.