Stara planina i planina Kučaj – Beljanica dobiće status nacionalnih parkova

Stara planina i planina Kučaj – Beljanica dobiće status nacionalnih parkova. Studijom koju je izradio Zavod za zaštitu prirode, kako piše u saopštenju Ministarsva ekologije, predviđeno je da se Nacionalni park Stara planina, koja je do sada imala status parka prirode, prostire na 116.000 hektara.