Đerdapskom magistralom: OŠ “Vuk Karadžić” Kladovo

Osnovna škola “Vuk karadžić” u Kladovu je jedna od 29 izabranih škola u Republici Srbiji, koja učesatvuje u pilot projektu “Uloga učenika u zaštiti životne sredine”. Projekat je pokrenulo Ministarstvo provete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a teme su, između ostalog, zaštita i očuvanja prirode, održi razvoj i upravljanje otpadom, zaštita voda i zemljišta, zaštita vazduha, klimatske promene i zaštita od nejonizujućeg zračenja i buke.

Cilj projketa je povećanje svešti kod učenika o zaštiti životne sredine i njena značaj i uticaj na stanovništvo u lokalnoj sredini. Tema je izuzetno značajna, realizujemo niz aktivnosti u tom pravcu i sigurni smo da će sve ovo što radimo dati rezultat. Tim više jer živimo u mestu, koje je izuzetno čisto i nadamo se da će Kladovo postati ekološki čist grad, smatra  Gordana Jovanović, direktorka OŠ “Vuk karadžić” Kladovo.

Gordana Jovanović, dir. OŠ “Vuk karadžić” Kladovo:
“Pretpostavljam da je izbor naše škole, u taj uzak krug od 29 škola u Srbiji, bio rezultat našeg rada, posebno ekološke sekcije, dugi niz godina, različite aktivnosti, koje imamo su uticale na izbor. Aktivnosti su se odnosile na čitav niz radionica, humanitarnih i ekoloških akcija, koje smo radili u saradnji sa lokalnom zajednicom.”

Svoj doprinos realizaciji projekta daju ljudi Nacionalnog parka “Đerdap”, koji ima potpisan sporazum o saradnji sa školama na teritoriji, koje pokriva. Mi smo svesni da su nam deca najbolji promoteri i najbolji partneri u zaštiti životne sredine, kaže Maja Milenković-Srbulović, stručni suradnik za edukaciju N.P. “Đerdap”.

Maja Milenković-Srbulović, stručni suradnik za edukaciju N.P. “Đerdap”:
“Mi sa edukacijom krećemo od najranijeg uzrasta. Imamo saradnju i sa vrtićima gde imamo male čuvare Nacionalnog parka, a u školama, kao što je ova, imamo mlade čuvare Nacionalnog parka. Oni imaju majice i bedževe, sami su kreirali logo, to je njihova prepoznatljiva uniforma i mi ih uključujem o u različite aktivnosti.

Osnovna škola “Vuk Karadžić” je 2016 postala i ambasador nacionalnog parka “Đerdap”,  što je bio rezultat sveobuhvatnog rada na zaštiti životne sredine. O aktivnostima dece svedoči i kabinet, koji su osmislila sama deca I svojim maštovitim radovima pokazala kakva i kolika je njihova ekološka svest.

Lana Perić, učenica osmog razreda:
“Ovaj projekat vidim kao jednu jako zanimljivu ideju, smatram da je važno da podignemo svest i naših učenika ali i svih stanovnika na teritoriji naše opštine, posebno kada je u pitanju zaštita i očuvanje Male Vrbice, staništa ptica. Smatram da je zaštita životne sredine jako važna i da treba ozbiljno da shvatimo zaštitu biljnih i životinjskih vrsta.”

Anastasija Stanikić, učenica osmog razreda:
“Ovaj projekat je važan da bismo informisali i učenike i ljude o važnosti zaštite životne sredine. Važno je da ne zagađujemo životnu sredinu i da je pažljivo čuvamo. Mi čuvamo prirodu, ne zagađujemo je, ne bacamo otpatke po ulicama, nego u kante, koje su predviđene za te namene.

Edukacija učenika je važan korak za budućnost i jedan od glavnih ciljeva kojem smo posvećeni, kažu u Ministarstvu zaštite životne sredine.   Sprovođenje pilot projekta samo je početak, a cilj je da se zaštita životne sredine integriše u sistem formalnog obrazovanja u Srbiji.