Pad broja prijava za nasilje u porodici u Opštini Majdanpek

U Opštini Majdanpek tokom protekle godine evidentirano je 130 prijava nasilja u porodici dok je za prvih devet meseci ove godine taj broj prepolovljen. I pored toga što je broj prijava nasilja u padu, nadležni iz Centra za socijalni rad u Majdanpeku ističu da blagovremeno treba prijavljivati slučajeve nasilja kako bi se što pre reagovalo.