Nova izmena projekta izgradnje nove toplane u Boru

Projekat izgradnje nove toplane u Boru i javno privatnog partnerstva biće još jednom izmenjen, potvrdio je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić. Sadašnjim projektom predviđeno da od šest kotlova u novoj toplani tri rade na prirodni gas koji spada u fosilna goriva, a izmenom projekta biće predviđeno da veći broj kotlova upotrebljava biomasu, koja spada u obnovljive izvore energije, uz minimalan utrošak zemnog gasa. Projekat nove toplane upućen je na doradu Kancelariji za javna ulaganje i posle izmene ponovo će se naći pred odbornicima Skupštine Grada.