Đerdapskom magistralom: Čišćenje divljih deponija

Sa koje god strane da dolazite u Kladovo, posebno kad stignete u njegov centar, prolaznik namernik vidi da je to grad. Neko će reći gradić, neko varošica ali svakako jedna uređena urbana stredina. Vidi se to po čistim ulicama, obeleženim saobraćanicama, po pokošenim travnjacima, ljudima, koji okopavaju ruže i polivaju ih, besprekorno čistom Dunavskom keju. U loklanoj samoupravi kažu da se trude da urade najviše što mogu. Sa druge strane, opredelenje je da privreda, posebno ona koja dolazi, bude čista tehnologija jer je ekologija, očuvanje životne sredine, strateški cilj Kladova.

Nikola Vuković, pomoćnik predsednika opštine, mlađahni doktor nauka, koji je pre pet godina doktorirao organsku hemiju na Beogradskom univerzitetu i koji je odlučio da se posle 20 godina života u Beogradu vrati u Kladovo i na poziv predsednika da svoj doprinos razvoju opštine, kaže da je zdrava životna sredina nešto na šta svi imamo pravo i treba da je koristimo u najvećem mogućem obimu.

“Za razliku od nekih drugih opština, koje ulažu u razvoj teške industrije, to nikad nije bio prioritet u našoj opštini”, kaže Nikola Vuković, pomoćnik predsednika opštine. “Privreda je prisutna i bitna grana ali ono za šta je naša opština strateški opredeljena jesu čiste tehnologije, energetika i proizvodnja struje iz obnovljivih izvora i svakako rad na poboljšanju čovekove životne sredine.”

Ono što je opipljiv dokaz da je ekologija strateško opredeljenje Kladova jeste projekat ukljanjanja divljih deponija na području opštine, vredan tri miliona dinara.
“Akcenat smo bacili na čišćenje divljih deponija, zahvaljujući Ministarstvu za zaštitu životne sredine, sa kojim smo potpisali ugovor o uklanjanju 26 divljih deponija, na teritoriji opštine Kladovo”, kaže njen predsednik Saša Nikolić. “Apelujem na sve da bacaju smeće na mestima, koja su predviđena za to. Sa druge strane, uvek koristim priliku da istaknem rad ljudi iz javnog preduzeća “Komunalac”, koji daju sve od sebe i koji dobro rade svoj posao. U prilog činjenici da vodimo računa o čistoj životnoj sredini uskoro otvaramo i novu toplanu, kojoj će pogonsko gorivo biti biomasa. Zadovoljili smo sve uslove, i energestke i ekonomske i ekološke”, kaža Nikolić.
Na teritoriji opštine Kladovo registrovane su 52 lokacije, na kojima se nalaze divlje deponije. S obzirom na sredstva, koja su odobrena od Ministarstva zaštite životne sredine, u lokalnoj samoupravi su rešili da ove godine očiste polovinu deponija. S obzirom da će i naredne godine konkurisati za sredstva za ove namene, u planu je da se i preostalih 26 divljih deponija očisti. Tako će sve mesne zajednice, ima ih 23, već naredne godine biti očišćene, prostor će biti vraćen prvobitnoj nameni, to je uglavanom poljoprivredno zemljište, a Kladovo će biti jedna od retkih lokalnih samouprava bez divljih deponija.

U Kladovu kažu da neće stati na ovome. Postignuti rezultati samo su podrstrek za dalji rad. Cilj je napraviti od ovog prelepog grada, mesto ugodnog življenja ali i od sela, koja mu pripadaju.