Asfaltiranjem oko 1000 kvadrata u zoni kružnog toka u Kladovu, završena je ugradnja habajućeg sloja asfalta

Asfaltiranjem oko 1000 kvadrata u zoni kružnog toka u Kladovu, završena je ugradnja habajućeg sloja asfalta ukupne dužine od 580 metara. U okviru obnove ulica putari su nov površinski sloj asfalta ugradili na 15 lokacija u gradu i na periferiji. Program rehabilitacije sadrži asfaltiranje 5000 metara gradskih saobraćajnica. Rehabilitacija saobraćajnica u gradu realizuje se po planiranoj dinamici, a do sada je završeno oko 70 odsto predviđenih radova.