MOJA PRVA PLATA

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju nezaposlene i poslodavce koji su korisnici programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, da je za lica uključena u ovaj program počela isplata novčane naknade za april. S obzirom na to da izveštaj poslodavca o prisutnosti na radnom mestu nezaposlenog lica angažovanog po ovom programu predstavlja osnovu za isplatu naknade, Nacionalna služba poziva sve poslodavce da joj, u skladu sa svojim ugovornim obavezama, do 10. maja dostave izveštaj za prethodni mesec, odnosno april o obavljenim radnim aktivnostima nezaposlenih koje su angažovali. Podsećamo, program pod nazivom „Moja prva plata“ podrazumeva osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad na konkretnim poslovima u kompanijama, radi sticanja znanja, veština i kompetencija za obavljanje posla. Program koji je počeo decembra prošle godine traje devet meseci, a nezaposleni su u program uključeni i kod poslodavaca iz privatnog sektora i iz javnog sektora.