Prijava za novčanu pomoć iz budžeta države

Broj telefona kontakt centra preko koga građani besplatno mogu telefonom da se prijave za novčanu pomoć iz budžeta države i koji je počeo da radi u ponoć je: 0800 101 100. Pomoć je 60 evra i biće isplaćivana u dva navrata, u maju i novembru. Elektronska prijava putem portala Uprave za trezor, počela je 28. aprila i do sada se za ovu meru ekonomske pomoći, prijavilo preko tri miliona ljudi. Prijave su moguće do 15. maja. Penzioneri, primaoci socijalne pomoći i lica u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ne treba da se prijavljuju jer će njima pomoć biti automatski uplaćena. Penzioneri će prvih 30 evra dobiti već sutra dok će drugih 30 evra dobiti u novembru. Dodatno, penzioneri će u septembru dobiti još 50 evra. Primaoci novčane socijalne pomoći i lica u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija dobiće prvih 30 evra u petak, a isplata za ostale punoletne građane počeće od 12. maja, i kako se očekuje, biće završena do 20. ovog meseca. Pravo na ovu pomoć imaju punoletni državljani, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, sa važećom ličnom kartom na dan 23. aprila.