PETICIJA RADNIKA RUDNIKA “NOVO CEROVO”

NEĆEMO BLOKADU, HOĆEMO DA RADIMO, HOĆEMO DA ŽIVIMO

Radnici rudnika “Novo Cerovo” uputili su načelniku Borskog okruga i lokalnoj samoupravi Bora peticiju sa potpisima, u kojoj je navedeno:

Zbog blokade puta u selu Veliki Krivelj nije moguće obezbediti potreban materijal za proizvodnju u rudniku “Novo Cerovo”.

Ne mogu se transportovati dizel gorivo, eksploziv, rezervni delovi i ostalo, što dovodi do zastoja u proizvodnji.

Zbog svega navedenog, rudnik NC je prinudno zaustavio proizvodnju.

Mi dole potpisani radnici smo zabrinuti za našu egzistenciju, kao i za egzistenciju naših porodica. Ovim putem tražimo od nadležnih da preduzmu sve što je u njihovoj moći, kako bi se problem rešio što pre, a mi vratili na posao.”