RARIS nastavlja saradnju na regionalnom brendiranju sa partnerima iz Slovenije

U slovenačkom mestu Trebnju, danas su predstavnici Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije, potpisali protokol o saradnji na regionalnom brendiranju sa Zavodom za kulinarstvo u turizmu „Dobrote Dolenjske” I Razvojnim centrom “Novo mesto”. Kako se kaže u saopštenju RARIS – a, protokol je rezultat saradnje koja je započela 2017. godine. Tada je RARIS posetio Sloveniju i upoznao se sa više primera regionalnog brendiranja, pa i sa primerom „Dobrote Dolenjske” i ta iskustva, korišćena su prilikom uspostavljanja Regionalnog brend istočne Srbije „Balcanica Superior”.