U gradskoj upravi u Zaječaru danas je predstavljen novi razvojni prokekat

U gradskoj upravi u Zaječaru danas je predstavljen novi razvojni prokekat pod nazivom “PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu”. Projekat se realizuje uz podršku Švajcarske vlade I treba da doprinese unapređenju kvaliteta života građana kroz unapređenje lokalnog upravljanja, socijalne uključenosti I zaštite životne sredine.

Direktni korisnici podrške ovog Programa su lokalne samouprave, organizacije civilnog društva I građani I to naročito takozvane “ranjive” društvene grupe, pripadnici romske nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom, stari, omladina i deca. Ključni partneri na Nacionalnom nivou su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao i Ministarstvo zaštite životne sredine.