Prolećno uređenje Kraljevice

U park – šumi Kraljevica, radnici Javnog komunalnog preduzeća “Timok održavanje”, ovih dana rade na prolećnom uređenju. Na gornjem platou je zasađeno dve i po hiljade sadnica crnog bora i pripremljen je teren za pošumljavanje još hektara i po zemljišta i sadnju još dve i po hiljade stabala crnog bora, za čiju je nabavku Ministarstvo za zaštitu životne sredine obezbedilo milion dinara. U toku su i radovi na postavljanju novih, umesto izvađenih i pokradenih, kamenih kocki na stazama ka spomeniku “Vešala”, kao i popravka i farbanje polomljenih klupa i drugog parkovskog mobilijara, košenje zelenih površina, krčenje šiblja i uređenje kanala oko ovog spomenika.