Ministarstvo odbrane raspisalo Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce Vojno stručnog osposobljavanja za rezervne oficire VS roda avijacije

Regionalni centar Ministarstva odbrane Republike Srbije u Novom Sadu – Centar MO Zrenjanin objavio je Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce Vojno stručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije, roda avijacije.
Javni oglas raspisalo je Ministarstvo odbrane, a u tekstu oglasa detaljno se navode uslovi i način prijavljivanja kandidata, kao i način izbora kandidata i zaključivanja ugovora. Izabrani kandidati se upućuju na Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 1. septembra 2023. godine.
Javni oglas za prijavu kandidata otvoren je do 31. marta 2023. godine. Osim na sajtu Vojske Srbije, informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, na telefone 011-3074-128, 011-3074-008 i 011-3074-027.
TEKST OGLASA