Na lokaciji rudnika Novo Cerovo posađeno 2000 sadnica bagrema i crnog bora

Kompanija Serbia Ziđin Koper u saradnji sa borskim srednjim školama i lokalnom samoupravom posadila je danas na lokaciji rudnika Novo Cerovo 2000 sadnica bagrema i crnog bora. Kompanija je ovim pošumljavanjem potvrdila svoj put zelenog i održivog razvoja i nastavlja ulaganja u cilju očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine u Boru i okolini.

Više o ovome pogledajte u emisiji Vesti na T1 Televiziji.