Kompanija Srbija Ziđin Majning ruši predrasude o ženama u rudarstvu

Rudarski poziv je specifičan i godinama je bilo uvreženo mišljenje da je, zbog težine, odgovornosti, bezbednosti, to isključivo posao za muškarce. Stav kompanije „Srbija Ziđin Majning” (Serbia Zijin Mining), koja je jedan od najtraženijih poslodavaca, jeste da su preduzeća koja su posvećena rodnoj ravnopravnosti i zapošljavanju žena, konkurentnija, atraktivnija i inovativnija.

Vodeći se takvim stavom, oko 15% zaposlenih u kompaniji Srbija Ziđin Majning čine upravo žene.

U želji da svima bude pružena jednaka šansa, kompanija rodnu ravnopravnost i zastupljenost žena na pozicijama od velikog značaja za funkcionisanje rudnika, prema rečima Kristine Lazić iz službe ljudskih resursa kompanije Srbija Ziđin Majning, smatra za obavezu.

Žene se odlično snalaze u rudarstvu, kao i u svemu ostalom i mogu slobodno da kažem da naše koleginice zaposlene na rudarskim pozicijama, ali i sve ostale, ruše predrasude da je rad u rudarskoj industriji “samo za pripadnike jačeg pola”. Kompanija Srbija Ziđin Majning je 2021. i 2022. godine za izuzetno zalaganje rad i trud nagradila 19 žena, a dve koleginice dobile su i nagrade Ziđin Majning Grupe”, ističe Lazić.

Ana Milovanović Brkić se kao početnica zaposlila u kompaniji Srbija Ziđin Majning i, za veoma kratko vreme, sa pozicije operatera u flotaciji dobila je priliku da radi, najpre kao poslovođa na poslovima mlevenja i flotiranja, a zatim kao zamenik supervizora. Dvostruko je nagrađivana, 2021. godine kao radnik godine, a takođe je i dobitnik nagrade za zasluge treće klase za izuzetne pojedince za 2022. godinu, koju dodeljuje Ziđin Majning Grupa.

Od momenta kada sam se zaposlila u kompaniji Srbija Ziđin Majning i profesionalno i lično sam zadovoljnija. Sigurna zarada omogućila je da moja porodica svakako ima bolji i kvalitetniji život. Veoma mi je drago što u kompaniji Srbija Zđjin Majning i našoj fabrici za preradu minerala rade uglavnom mladi ljudi. Posebno je značajno i to što nas kolege muškarci poštuju i pružaju podršku ženama koje ovde rade”, ističe Milovanović Brkić.

Žene koje rade u Srbija Ziđin Majningu su, smatra ona, u prednosti jer imaju priliku da rade u svetski poznatoj rudarskoj kompaniji i ubeđena je da je to sjajna prilika da pripadnice lepšeg pola dokažu da predrasude o tome da su radna mesta u rudarstvu rezervisana samo za muškarce nisu tačne.

Uverena sam da su žene sposobne, odgovorne i organizovane kao i kolege muškarci, i da sve zadatke možemo uspešno obavljati, bez obzira na njihovu težinu. Moja poruka svim ženama bi bila da nikada ne odustaju, već da nastave da slede svoje snove, da se bore da ostvare ono što žele i da se trude da održe balans između posla i privatnog života, jer baš kao što su važan pokretač u kompanijama za koje rade, oni su najvažniji pokretač i oslonac svojim porodicama”, objašnjava Milovanović Brkić.

Najviše žena, čak 80% od ukupnog broja zaposlenih, radi u nedavno otvorenoj laboratoriji rudnika Čukaru Peki.

Zamenica supervizora laboratorije Ivana Mitrović, držeći se stava da sve što mogu muškarci mogu i žene, smatra suvišnim često postavljano pitanje kako se žene snalaze na poslovima u rudniku i ističe činjenicu da u kompaniji nikada nije naišla na diskriminaciju bilo koje vrste.

Ovde smo svi ravnopravni, bez obzira na pol, tako da ima dosta žena koje rade, pogotovo u laboratoriji, ali i u pogonima i nijednog trenutka nisam primetila da su žene u nekoj nezavidnoj poziciji zato što rade u rudniku. Pripremna laboratorija zahteva malo više fizičke spremnosti, ali žene se tu takođe odlično snalaze”, kaže Mitrović.

Kompanija Srbija Ziđin Majning, osim što pruža jednake šanse muškarcima i ženama, takođe omogućava brzo napredovanje, kako na poslovnom, tako i na ličnom planu, dodaje Ivana.

Samo šest meseci nakon što sam počela da radim, uspela sam da napredujem i postala sam zamenica supervizora laboratorije. To smatram za svoje najveće dostignuće dosad, koje je veoma značajno, ne samo na finansijskom planu, već i u tom smislu što sam se osetila i osećam se poštovano. I srpske i kineske kolege zaista žele da čuju i uvažavaju moje mišljenje i upravo to mi daje podsticaj da se još više trudim, da učim i napredujem. Od kad radim u ovoj kompaniji naučila sam mnogo toga. Pošto sam odgovorna za pedesetak ljudi u kolektivu, stekla sam umeće da usmerim sve te ljude da rešavamo probleme zajednički i izbegnemo sukobe. Naučila sam da imam sluha za sve zaposlene koji dođu sa različitim problemima koje uvek uspevamo da rešimo. S druge strane, nova oprema na kojoj radim omogućila mi je da naučim mnoge stvari koje nisam znala”, naglašava Mitrović.

Radno iskustvo sticala je u drugoj, takođe internacionalnoj kompaniji, ali kako kaže, želela je da nastavi karijeru u dinamičnijoj sredini u kojoj se uvode nove metode.

Pošto se u Srbija Ziđin Majningu sve neprestano gradi i kompanija se konstantno razvija, a ja sam želela da naučim nešto novo i nešto više, Ziđin je jednostavno bio najbolja opcija. S obzirom na to da se laboratorija u rudniku Čukaru Peki tek otvorila, moj radni dan je poprilično dinamičan. To je upravo i jedan od razloga zbog kojeg sam se zaposlila ovde. Moja poruka drugim ženama bi bila da nikada ne bi trebalo da se osećaju kao slabiji pol. Trebalo bi da budu svesne toga da možda postoje neka fizička ograničenja u pogledu snage u odnosu na muškarce, ali da sva ta fizička ograničenja mogu da nadomeste svojim znanjem. Uz pomoć velike volje i upornosti, moći će da ostvare svoje ciljeve”, poručuje Mitrović.

Osim činjenice da zapošljava veliki broj žena, kompanija Srbija Ziđin Majning, kaže zamenik menadžera službe ljudskih resursa Predrag Filipović, može da se pohvali i time da ima mlad kolektiv.

Prosečna starost žena u kompaniji je oko 30 godina. 40% žena u kompaniji ima visoku ili višu školu, a oko 50 procenata ima stečeno četvorogodišnje obrazovanje. Kada je reč o obrazovnim profilima imamo koleginice raznih struka, a opseg zanimanja je od inženjerki rudarstva, zaštite na radu, diplomiranih hemičarki i rudarskih tehničarki do prevodilaca, diplomiranih pravnica, ekonomistkinja, filološkinja. Naravno, važno je napomenuti i to da smo multinacionalna kompanija i da osim srpkinja u kompaniji rade i koleginice iz Kine, za koje verujemo da su se odlično uklopile”, kaže Filipović.

Kao što su stub svojih porodica, žene su i važan oslonac kompanije Srbija Ziđin Majning. U znak zahvalnosti na njihovom trudu i radu, kompanija je zaposlenim ženama za današnji praznik pripremila brojne poklone i iznenađenja.