U Zaječaru će sutra biti održana sednica Skupštine grada

U Zaječaru će sutra biti održana sednica Skupštine grada. Na dnevnom redu je 31 tačka. Pred odbornicima će se naći predlog Odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju Završnog računa budžeta grada za prošlu godinu, predlog Odluke o otpisu potraživanja grada prema Akcionarskom društvu „Ikarbus“, predlog Odluke o pokretanju postupka poveravanja obavljanja linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada, predlog Rešenja o imenovanju Stručnog tima za davanje koncesije za linijski prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada, predlog Rešenja o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini od Javnog preduzeća “ Direkcija za izgradnju“, na grad Zaječar, kao i predlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe. Na dnevnom redu se nalaze i predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada za ovu godinu, predlog Rešenja o usvajanju Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada za ovu godinu i predlog Rešenja o usvajanju Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada za ovu godinu. Odbornici će razmatrati planove rada, finansijske izveštaje i programe, više javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava. Skupština bi trebalo da imenuje I glavnog urbanistu grada. Sednica će u velikoj sali Skupštine grada Zaječara početi u 10 sati.