U toku je konkurs za besplatan desetodnevni boravak penzionera u banjama

U toku je konkurs republičkog Fonda za penzijsko – invalidsko osiguranje za besplatan desetodnevni boravak penzionera u banjama. Pravo da se prijave imaju svi korisnici starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije kojima je prebivalište u Srbiji. Uslovi su takođe I da je visina penzije do 37.809 dinara kao I da penzioner u poslednje 3 godine nije koristio ovo pravo i da nema druge prihode osim penzije. Pored popunjene prijave, potrebno je priložiti penzijski ček i medicinsku dokumentaciju, ukoliko je penzioner poseduje. Rok za prijavljivanje je 2. mart a preliminarna rang lista, biće objavljena krajem marta.