Javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica opštine Majdanpek

Do 17. februara je otvoren Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine 4 stambene jedinice u Majdanpeku namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica. Stambene jedinice za koje je oglas raspisan, nalaze se u naselju Paprenica u Donjem Milanovcu. Više informacija o uslovima ovog Javnog poziva zainteresovani mogu dobiti kod poverenika za izbeglice u opstinškoj upravi u Majdanpeku kao i na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije.

Više o ovome pogledajte u emisiji Vesti na T1 Televiziji.