Održana sednica opstinškog veća u Majdanpeku

Članovi opstinškog veća u Majdanpeku na današnjoj sednici dali su saglasnost na planove i programe rada javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Majdanpek za 2023. godinu. Na sednici veća, doneta je i Odluka o raspisivanju javnog poziva za sprpvođenje javnih radova u 2023.  godini. Na predlog predsednika opštine Majdanpek Dragana Popovića radnicima, koji budu angažovani na javnim radovima, iznos zarade bi trebalo da, umesto dosadašnjih 30 hiljada dinara, bude povećan na 40 hiljada dinara. Jednoglasno je na sednici veća usvojen predlog o odobravanju solidarne pomoći radnicima opštinske uprave, u iznosu od 6 hiljada dinara na mesečnom nivou, kao i predlog odobravanja finansijske pomoći opštoj bolnici za angažovanje lekara specijalista. Konačnu reč će dati odbornici na narednom zasedanju lokalnog parlamenta.

Više o ovome pogledajte u emisiji Vesti na T1 Televiziji.