Komisija za realizaciju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Majdanpek u 2022. godini donela je konačnu rang listu krajnjih korisnika

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Majdanpek u 2022. godini donela je konačnu rang listu krajnjih korisnika za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju stambenih objekata na teritoriji opštine majdanpek u 2022.godini. Ukupno 104 koriniska su se našla na listi, u skladu sa merama, koje su propisane,

Кonačna lista biće dostaviljena Opštinskom veću opštine Majdanpek na dalje postupanje.