Iz kompanije Srbija Ziđin Koper, ogranak Rudnika bakra Majdanpek, za sutra između 10 i 13 časova, najavljuju miniranje na „Severnom reviru“, na koti 740

Iz kompanije Srbija Ziđin Koper, ogranak Rudnika bakra Majdanpek, za sutra između 10 i 13 časova, najavljuju miniranje na „Severnom reviru“, na koti 740.

Miniranje će sprovesti dozirano, sa minimalnim brojem bušotina tako da će buka i potres biti u granicama dozvoljenog. I ovo miniranje će propratiti obavezno merenje uticaja na svim mernim mestima u gradu, a iz RBM-a podsećaju da nijednom u poslednjih pet godina, od kako se sprovodi monitoring miniranja, ta granica nije prekoračena. Ističu, takođe, da su blagovremeno preduzete i druge preventivne mere za ostvarivanje pune bezbednosti u zoni radova.