U Majdanpeku će sutra biti održana sednica Skupštine opštine

U Majdanpeku će sutra biti održana sednica Skupštine opštine. Između ostalog na dnevnom redu biće Izveštaji o radu za proteklu godinu Javnih ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava: Cenra za socijalni rad, Centra za kulturu I Muzeja. Odbornici će razmatrati I Programe rada za ovu godinu navedenih Ustanova kao I Narodne biblioteke, Turističke organizacije, Biznis inkubatora I Fondacije za lokalni ekonomski razvoj. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu, takođe će se naći pred odbornicima kao I Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Programa korišćenja subvencija iz bužeta opštine za JKP “Majdanpek” za ovu godinu. Sednica će početi u 11 sati.