Javno-privatni dijalog povodom izrade nove Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za period 2023 – 2027.

Ministarstvo privrede, Nemačko-srpska inicijativa i Privredna komora Srbije organizuju sutra u Zaječaru Javno-privatni dijalog povodom izrade nove Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za period 2023 – 2027. godine. Javno-privatni dijalog u okviru procesa izrade nove strategije razvoja MSPP, u Srbiji, organizuje se u formi World Café-a, a predviđena su tri stola, odnosno oblasti: Regulatorni i institucionalni okvir, Inovacije, digitalizacija i održivo poslovanje i Konkurentnost. Diskusije će biti održane u prostorijama Regionalne privredne komore u Zaječaru, sa početkom u 11 časova.