U sredu će u Zaječaru biti održana sednica Skupštine grada

U sredu će u Zaječaru biti održana sednica Skupštine grada. Na dnevnom redu je 19 tačaka. Između ostalog odbornici će razmatrati: Predloge Odluka o javnim priznanjima grada, o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za uređenje Spomen park šume „Kraljevica“, o pristupanju izradi Plana Detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane na teritoriji Brusnika, o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac, o pristupanju izradi Strategije za mlade grada Zaječara kao I o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za period 2023 – 2025. godine. Na dnevno redu je I Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza a na sednici će biti I Predlog rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ na cenovnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila. Odlučivaće se takođe I o Predlogu Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad. Sednica će početi u 10 sati.