Tretman suzbijanja larvi komaraca biće sutra i prekosutra od 9 do 18 sati na teritoriji grada Zaječara

Tretman suzbijanja larvi komaraca, ukoliko se steknu neophodni meteorološki uslovi biće sutra i prekosutra od 9 do 18 sati obavljeno na teritoriji grada Zaječara. Tretman će sprovesti preduzeće EKO-DEZ d.o.o. iz Beograda.