Ovih dana pristižu knjige u vrednosti od 400.000 dinara u kladovsku biblioteka

Kladovski bibliotekari za potrebe svojih korisnika obavili su izbor za kupovinu novih knjiga i novih naslova za dopunu knjižnog fonda. Ovih dana pristužu novih 629 knjiga u 526 naslova u vrednosti od 400.000 dinara od raznih izdavačkih kuća. Kupovina knjiga za potrebe popune knjižnog fonda obezbeđena je iz budžetskih sredstava opštine Kladovo. Kladovska biblioteka ove godine obeležava 75 godina od formiranja, I otvorena je svakog radnog dana od 07.00 do 20.00 sati.