Podaci majdanpečkog Doma zdravlja o aktuelnim sistematskim pregledima za upis dece u predškolski i prvi razred osnovne škole, pokazuju da ima razloga za zabrinutost

Podaci majdanpečkog Doma zdravlja o aktuelnim sistematskim pregledima za upis dece u predškolski i prvi razred osnovne škole, pokazuju da ima razloga za zabrinutost. Prema rečima logopeda majdanpečkog doma zdravlja Snežane Todorović, priprema za polazak u školu je složen psihološki razvojni deo dece koji podrazumeva razvijen govor, sastavljanje kratke priče, 80 do 90 usvojenih glasova uz normalan nalaz kada su glasovi lj, r i l u pitanju. Todorović još objašnjava da je kašnjenje u govoru u najranijem uzrastu u poslednje 2 godine poremetila pandemija korona virusa koja je doprinela depresiji,anksioznosti i strahu dece, a takođe veliki problem kod dece tog uzrasta je i prekomerna upotreba mobilnih telefona zbog koje se sve češće javljaja odsustvo komunikacije sa vršnjacima, a samim tim i kašnjenje u govoru.

Više o ovome pogledajte u emisiji Vesti na T1 Televiziji.