Za sufinansiraju programa poboljšanja energetske efikasnosti na teritoriji grada Bora ove godine biće uloženo 20 miliona dinara

Odlukom članova gradskog veće u Bori, za sufinansiraju programa poboljšanja energetske efikasnosti na teritoriji grada, ove godine biće uloženo 20 miliona dinara, polovina je obezeđena iz gradskog, a ostatak iz republičkog budžeta. Članovi Gradskog veća usvojili su i predlog rešenja o imenovanju stručnog tima za realizaciju javno privatnog partnerstva za izgradnju nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije, prema kojem je tim dopunjen sa još 4 stručnjaka iz oblasti energetike i finasija. Njihov zadatak je da u narednom periodu urade i treći predlog projekta kojim će se obezbediti, pre svega, energetska nezavisnost. O ovim predlozima konačnu reč daće odbornici na sednici skupštine Grada Bora koja će biti održana sutra.