Rad dežurnih službi u Zaječaru za vreme praznika

Iz Javno komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“, obaveštavaju građane da povodom 1. maja, Praznika rada, neće raditi 2. i 3. maja, ali će za korisnike svojih usluga organizovati dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama. Potrebni brojevi telefona za rešavanje hitnih intervencija mogu se dobiti pozivom na broj 422-158, kao i uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu tog javnog preduzeća.