Zavičajnom muzeju iz Knjaževca su odobrena 4 projekta u vrednosti od 2 miliona i 600 hiljada dinara

Zavičajnom muzeju iz Knjaževca su na konkursu iz oblasti kulturnog nasleđa Ministarstva kulture i informisanja odobrena 4 projekta u vrednosti od 2 miliona i 600 hiljada dinara. Između ostalog kao i prethodnih, i ove godine je podržana realizacija projekta „Arheološka istraživanja, prezentacija i promocija rimskog utvrđenja i naselja Timacum Minus u Ravni”, koji Arheološki institut iz Beograda ralizuje u saradnji sa knjaževačkim muzejom. Za realizaciju ovog projekta namenjeno je 900 hiljada dinara.