Rok za prijavu na konkurs za izvođača radova na vizitorskom i istraživačkom centru Feliks Romulijana je 15. maj

Rok za prijavu na konkurs za izvođača radova na vizitorskom i istraživačkom centru Feliks Romulijana je 15. maj. Pravo učešća na konkursu imaju kompanije registrovane u Srbiji a planirano je da cela procedura, od izbora izvođača do potpisivanja ugovora traje tokom juna i jula ove godine. Predviđeno je da radovi traju 15 meseci.