Danas je svetski dan Roma

Danas je svetski dan Roma. Ovim povodom ispred gradske uprave u Zaječaru u podne su se okupili zaječarski romi. Volonteri ovog udruženja razgovarali su sa građanima o položaju Roma I delili promotivni materijal odnosno letke sa tekstom romske platforme pod nazivom “Prijavi, ne ćuti”. Reč je o projektu čiji je cilj da aktivno prikuplja I objavljuje informacije o slučajevima kršenja ljudskih prava nad pripadnicima romske zajednice u Srbiji kao i da pruži podršku romima I romkinjama čija su prava ugrožena. Na teritoriji grada Zaječara prema informacijama iz Udruženja Društva Roma Zaječar živi oko 2.000 Roma i Romkinja.

Više o ovome pogledajte u emisiji Vesti na T1 Televiziji.