Prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju, saopšteno je iz Fonda PIO. Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, čija je penzija do 30.978 dinara, i koji osim penzije nemaju druga lična primanja. Prijave se do 21. aprila mogu podneti udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.