Grad Zaječar raspisao je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Paviljona sa izgradnjom strelišta na Kraljevici

Grad Zaječar raspisao je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Paviljona sa izgradnjom strelišta na Kraljevici. Procenjena vrednost ove javne nabavke iznosi 3 miliona 600 hiljada dinara bez PDV-a. Za potrebe Grada potrebno је izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju Doma izviđača sa otvorenim strelištem i rekonstrukciju „rimskih“ stepenica u okviru spomen park-šume Kraljevica.