Dvodnevna Konferencija o reformi lokalnih finansija u Regionalnoj privrednoj komori Zaječarskog i Borskog okruga

U Regionalnoj privrednoj komori Zaječarskog i Borskog okruga organizovana je dvodnevna Konferencija o reformi lokalnih finansija, o obavezi srpskih javnih preduzeća da preko novog softvera izveštavaju svoje osnivače, lokalne samouprave o svom poslovanju i finansijama. Nataj način omogućiće se uvid i nadzor u rad javnih preduzeća u Srbiji. Iz ovog projekta RELOF2, za potrebe Ministarstva privrede,  razvijen je informacioni sistem za digitalni nadzor javnih preduzeća. Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji je četvorogodišnja inicijativa koju podržava Vlada Švajcarske preko Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove u saradnji sa Ministarstvom privrede.