Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa udruženja od javnog interesa u 2022. godini Opštine Majdanpek

Opština Majdanpek objavila je Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa udruženja od javnog interesa u 2022. godini za šta je budžetom opredeljeno šest miliona dinara.Udruženja mogu da konkurišu sa više programa projekata i to iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite,boračko invalidske zaštite,zaštite lica sa invaliditetom,zaštite životne sredine,zaštite životinja ,očuvanja kulturne baštine i narodnog stvaralaštva. Najmanji iznos traženih sredstava sa kojim udruženja mogu konkurisati je 100 hiljada dinara za oblast zaštite životne sredine,a maksimalni 500 hiljada dinara, koliko je predviđeno za realizaciju projekata u svim oblastima.Uslov da se udruženja prijave je sedište istih na području opštine Majdanpek kao i to da su registrovani u skladu sa zakonom najmanje šest meseci pre objavljivanja ovog konkursa. Konkurs je otvoren do 15. marta.