Crveni krst Srbije prikuplja novac za pomoć ugroženom stanovništvu u Ukrajini

Zbog ozbiljnih humanitarnih posledica sukoba u Ukrajini, Crveni krst Srbije počeo je sa prikupljanjem novca za pomoć ugroženom stanovništvu. Donacija se može uplatiti na namenski račun Crvenog krsta preko banke Intesa. Broj računa je: 160-268606-37 a poziv na broj: 6043 355 0000 – Pomoć stanovništvu Ukrajine. Sva sredstva prikupljena na ovom računu biće upućena kao podrška Apelu za hitno delovanje Međunarodne federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za stanovništvo ugroženo sukobom u Ukrajini.