„Digitalni Đulići“

U zaječarskoj predškolskoj ustanovi „Đulići“ održan je sastanak na kome su vaspitači ove ustanove upoznati sa planom i programom Erazmus plus programa koji je počeo prošle i traje do 2027. godine. Projekat sa kojim je ova ustanova konkurisala je „Digitalni Đulići“ i on je odobren za finansiranje od strane Evropske Unije. Erazmus plus je jedan od najvećih programa Evropske unije koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta Predškolska ustanova „Đulići“ je prvi put podnela prijavu za Erazmus plus projekte, a odobren joj je projekat „Digitalni Đulići“ i sastanak koji je održan je imao za cilj da se vaspitači upoznaju sa programom ovog projekta.

Više o ovome pogledajte u emisiji Vesti na T1 televiziji.