Cenovnik za predizbornu kampanju na T1 televiziji

Cenovnik za predizbornu kampanju na T1 televiziji:

1. Informantivni prilog po minutu 6.000,00 RSD;
2. Gostovanje u informativnim emisijama do 3 minuta 15.000,00 RSD;
3. Reklame po sekundi:

EPP u 12 h – 40,00 RSD po sekundi
EPP u 15 h – 50,00 RAS po sekundi
EPP ispred Rezimea (centralne informativne emisije) u 17 h 400,00 RSD po sekundi
EPP ispred Rezimea (centralne informativne emisije) u 20.30 h 600,00 RSD po sekundi
EPP ispred Rezimea (centralne informativne emisije) u 24.00 h 500,00 RSD po sekundi

4. EPP političkih stranaka moguće je i u drugim predizbornim terminima, po dogovoru;
5. EMITOVANJE PRILOGA u tri Rezimea (centralnim informativnim emisijama) – gotov prilog 50.000,00 RSD / prilog do 3 minuta;
6. EMITOVANJE PRILOGA u tri Rezimea (centralnim informativnim emisijama) u našoj produkciji – 60.000,00 RSD – prilog do 3 minuta;
7. TELOP – 6 emitovanja u trajanju od 15 sekunde na dan –  15.000,00 RSD;
8. DIREKTAN PRENOS – 170.000,00 RSD;
9. DIREKTAN PRENOS – van teritorije Majdanpeka 10.000,00 RSD po minutu;
10. ZAKUP TERMINA do 18 časova – 30 minuta je 100.000,00 RSD;
11. ZAKUP TERMINA u večernjem terminu -30 minuta je 120.000,00 RSD;
12. ZAKUP TERMINA od 20,00 -20,55 sati je 400.000,00 RSD;
13. ZAKUP TERMINA od 21,00 -21,55 je 300.000,00 RSD;
14. ZAKUP TERMINA do 18 sati – 15 minuta je 50.000,00 RSD;
15. ZAKUP TERMINA posle 18 sati – 15 minuta je 60.000,00 RSD.

Napomena:
Pdv od 20% plaća kupac.
Cenovnik se primenjuje od dana raspisivanja izbora 2022. godine.
Rezervacija termina 7 dana pre gostovanja.
Plaćanje po izdatom predračunu.