Obaveštenje Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“

Iz zaječarskog Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“ obaveštavaju zakupce grobnih mesta da je počelo dostavljanje računa za grobljanske usluge za prošlu godinu. „Ukoliko neko od zakupaca nije dobio račun, pozivamo ih da dođu u upravu preduzeća, u ulici Vojvode Putnika 7 a, radi izdavanja račun za 2021. godinu. Istovremeno, zakupci mogu da prijave promenu adrese, ukoliko je do nje došlo, kako bi dostavljanje računa bilo uspešno“, navodi se u saopštenju. JKP „Higijena“ podseća zakupce grobnih mesta koji su potpisali Sporazum o plaćanju dugovanja na rate, da poštuju rokove i izmire svoje obaveze, u suprotnom, JKP “Higijena” svoja potraživanja naplatiće prinudnim putem“, dodaje se u saopštenju.