Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Bora

Na prvoj narednoj sednici Skupštine grada Bora između ostalog naći će se i predlog odluke o Lokalnom akcionom planu zapošljavanja za ovu godinu. Za ovu namenu iz lokalnog budžeta opredeljeno je ukupno 38 i po miliona dinara i to za programe samozapošljavanja, javne radove, stručnu praksu kao i za subvencije za novo zapošljavanje. Najviše novca, 15 miliona dinara, predviđeno je za javne radove a u većini programa prednost će imati teže zapošljive kategorije i žene, s obzirom na to da one čine dve trećine lica na evidenciji borske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Planirano je da privremeni posao realizacijom ovih programa dobije 240 osoba.