Novi uslovi za penziju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u Srbiji izmenjen je 2014. godine, a promene teku i dalje. Pre punih šest godina je utvrđeno kako će se pomerati starosna granica za odlazak žena u penziju. Za razliku od muškaraca njima će svake godine biti potrebno više godina za penzionisanje, a kako bi se na kraju u tom pogledu izjednačili sa jačim polom

Više o ovome pogledajte u emisiji Rezime na T1 Televiziji.