Dobro poslovanje kompanije Ziđin je značajno za stabilan budžet i razvoj Grada Bora

Za stabilan budžet i razvoj Grada Bora veoma je značajno dobro poslovanje kompanije Ziđin, istakao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić. Gradski budžet je od 2017. godine, kada je iznosio milijardu i 900 miliona dinara, uvećan u protekloj godini gotovo dvostruko, na tri milijarde i 400 miliona dinara. Samo na osnovu rudne rente priliv u budžet je za pet godina uvećan za milijardu dinara, a dodatni prihod ostvaruje se i od poreza na zarade koje u Ziđinu u proseku iznose 98 hiljada dinara.

Više o ovome pogledajte u emisiji Rezime na T1 Televiziji.