Prijava za 100 evra pomoći mladima od 16 do 29 godina starosti

Od 15. do 30 januara trajaće prijava za 100 evra pomoći mladima od navršenih 16 do navršenih 29 godina starosti. Na portalu Uprave za trezor je potrebno uneti ime i prezime, jedinstveni matični broj, broj lične karte i da se izabere banka gde je otvoren račun, a ako ga nema, bira se ime banke gde nadležni otvoriti namenski račun.