JKSP „Zaječar“ danas ne radi

Javno komunlno – stambeno preduzeće „Zaječar“, danas neće raditi. Za korisnike usluga organizovana je dežurna služba za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama. Brojevi telefona za popravku kvarova, građani mogu dobiti pozivom na broj 422-158 i besplatnim pozivom na broj kol centra 0800119809 ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu u ovo preduzeće.