Sufinansiranje mera i programa aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini

Nacionalna služba za zapošljavanje pozvala je danas organe autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava da učestvuju u sufinansiranju mera i programa aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini. Planirano je učešće pokrajina i lokalnih samouprava u sufinansiranju stručne prakse, pripavništva za mlade sa visokim obrazovanjem, pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, sticanje praktičnih znanja, obuka na zahtev poslodavaca za nezaposlene, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, subvencija za samozapošljavanje i javnih radova.