Zeleni rudnici

Kompanija “Zeleni ZI JIN” održala je prezentaciju u okviru koje je predstavljen dokumentarni film o zelenim rudnicima i o akitvnostima na zaštiti živitne sredine u Majdanpeku. Ozelenjavanje rudnika, sistem praćenja kvaliteta vode, sanacija reke Pek, humanitarne akcije, pomoć Opštoj Bolnici samo su neke od aktivnosti koje je kineska kompanija kao društveno odgovorna kompanija realizovala u proteklom periodu. U 2022. godini kompanija će nasataviti unapređenje zaštite životne sredine, a istovremeno plan je da se ojača saradnja sa lokalnom samoupravom i stanovništvom. Predsednik opštine Dragan Popović zahvalio se kineskoj kompaniji na svemu ucinjenom za lokalnu zajednicu i naglasio da je lokalna samouprava otvorena za svaki vid saradnje sa kineskom kompanijom.